1. Wie zijn wij? 

MERIPAR is een Belgische onderneming waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Hallestraat 7, 1190 Vorst, België (hierna “MERIPAR”).

De websites van ons bedrijf worden beheerd door Yellow Pimento, en, desgevallend door externe onderaannemers, onder de verantwoordelijkheid van Yellow Pimento.

Wanneer we in dit Privacybeleid verwijzen naar “wij” of “ons”, verwijzen we naar MERIPAR en om het even welke van haar verbonden vennootschappen. Wanneer we verwijzen naar “u” of “uw”, verwijzen we naar elke gebruiker van om het even welke website, app of dienst van MERIPAR.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) bereiken met de post op DPO MERIPAR, Hallestraat 7, 1190 Vorst, België of per e-mail op info@cube-33.be  .

 

Inleiding en algemene voorwaarden

Bij MERIPAR verbinden we ons ertoe uw privacy te beschermen en respecteren.

Dit Pricacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

Dit Privacybeleid heeft ook betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die u ons bezorgt per telefoon, sms, e-mail, in brieven of andere correspondentie, persoonlijk of via kopieën van uw persoonsgegevens verkregen via uw identiteitskaart of verblijfsvergunning (maar exclusief uw rijksregisternummer) om documenten voor de huur of aankoop van vastgoed voor te bereiden.

Soms moeten wij informatie over u verzamelen om u een volwaardige dienstverlening te kunnen bieden.

Dit Privacybeleid legt het volgende uit:

 • welke informatie MERIPAR over u mag verzamelen;
 • hoe MERIPAR de informatie die we over u verzamelen zal gebruiken;
 • wanneer MERIPAR uw gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen;
 • of MERIPAR uw gegevens aan anderen mag verstrekken;
 • uw keuzes betreffende de persoonsgegevens die u ons verstrekt;
 • het gebruik van cookies op websites van MERIPAR en hoe u cookies kunt weigeren.

MERIPAR verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u dergelijke informatie verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht uw informatie te gebruiken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene verordening gegevensbescherming” genoemd).

Opgelet, geen enkele website kan volledig veilig zijn. Als u bezorgd bent dat de veiligheid van een van uw accounts bij MERIPAR aangetast is, bv. dat iemand uw wachtwoord kan hebben ontdekt, gelieve onmiddellijk contact met ons op te nemen.

Websites van MERIPAR kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid en zullen waarschijnlijk ook cookies gebruiken. Wij moedigen u dus aan hun privacybeleid te raadplegen. Hun beleid regelt het gebruik van de persoonsgegevens die u er ingeeft of die door cookies kunnen zijn verzameld wanneer u deze websites bezoekt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van websites van derden en u gebruikt deze websites op eigen risico.

3. Welke informatie verzamelt MERIPAR?

Wanneer u zich toegang verschaft tot of inschrijft voor een dienst van MERIPAR, bijvoorbeeld apps, nieuwsbrieven, chats met onze socialemedia-accounts, berichtenfora, internet- en mobiele meldingen, telefoontjes of sms’en van MERIPAR kunnen wij persoonsgegevens over u ontvangen.

Deze kunnen bestaan uit persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoon- of gsm-nummer, geslacht of geboortedatum, persoonlijke interesses (bv. welke nieuwsbrieven u hebt gelezen), alsook algemene (geaggregeerde, niet-persoonlijke) informatie die wij verzamelen over de manier waarop bezoekers de online diensten van MERIPAR gebruiken.

Als u de ouder of voogd bent van een kind dat jonger is dan (16), kunnen wij beperkte persoonsgegevens over u verzamelen zodat u toestemming kunt geven opdat het kind toegang krijgt tot sommige diensten van MERIPAR. Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de account van het kind of de diensten die het gebruikt.

Voor meer informatie zie artikel 15 van dit beleid, inzake het recht van MERIPAR om cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken, en artikel 17 inzake de gegevens die MERIPAR verzamelt wanneer u apps van MERIPAR gebruikt.

 

4. Voor welke doeleinden gebruikt MERIPAR de gegevens die het over u verzamelt?

MERIPAR zal uw persoonsgegevens gebruiken voor een aantal doeleinden, waaronder:

 • om u onze diensten te verstrekken;
 • om uw verzoeken en vragen te behandelen;
 • voor “doeleinden inzake dienstverlening”, wat betekent dat MERIPAR contact met u mag opnemen om redenen die betrekking hebben op de dienst of online inhoud waarvoor u hebt ingetekend;
 • wij kunnen u ook relevante reclame tonen, zoals vermeld in artikel 7;
 • voor analyse- en onderzoeksdoeleinden zodat wij de diensten die MERIPAR aanbiedt, kunnen verbeteren;
 • wij gebruiken en verstrekken ook geaggregeerde informatie (zodat geen individuen worden of kunnen worden geïdentificeerd) voor marketing- en strategische ontwikkelingsdoeleinden (bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een shoppingcenter en de warmtekaart van de richting die de menigte bezoekers in een shoppingcenter volgt).

Wanneer MERIPAR voorstelt uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die hierboven niet vermeld staan, brengen wij u daarvan vooraf op de hoogte. Zie artikel 18 hieronder voor details.

 

5. Wanneer neemt MERIPAR contact met u op?

MERIPAR kan contact met u opnemen:

 • in verband met een contractuele relatie die u met MERIPAR bent aangegaan;
 • in verband met een commerciële aanbiedingen;
 • in verband met briefwisseling die we van u ontvangen of eventuele opmerkingen of klachten die u hebt geuit op producten of diensten van MERIPAR;
 • in verband met een sollicitatie;
 • in verband met onze wettelijke rechten en plichten;
 • in verband met eventuele gepersonaliseerde diensten waarvan u gebruik maakt;
 • in verband met een bijdrage die u hebt ingediend bij MERIPAR, bv. op de berichtenfora van MERIPAR of via sms of voicemail;
 • om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over diensten van MERIPAR (deelname is altijd vrijwillig);
 • om u op de hoogte te brengen van materiële wijzigingen in de beleidslijnen en praktijken van MERIPAR; en
 • voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in artikel 6.

Wij zullen nooit contact met u opnemen om het wachtwoord van uw MERIPAR-account of andere logingegevens te vragen. Indien u e-mails of telefoontjes krijgt van personen die deze gegevens vragen en van MERIPAR beweren te zijn, breng dan onmiddellijk onze DPO op de hoogte.

 

6. Zal er contact met u worden opgenomen voor marketingdoeleinden?

MERIPAR stuurt u alleen marketingmails of neemt alleen contact met u op via MERIPAR- platformen wanneer u daarmee hebt ingestemd. U kunt zich steeds uitschrijven door de procedure in artikel 12 te volgen. Wij kunnen ook af en toe contact met u opnemen om uw mening te vragen overbepaalde kwesties die verband houden met MERIPAR. MERIPAR kan de inhoud van het bericht personaliseren op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt en uw gebruik van de platformen van MERIPAR.

 

7. Zal MERIPAR mijn persoonsgegevens delen?

MERIPAR zal uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en uw gegevens niet met derden delen voor marketingdoeleinden.

Over het algemeen zullen wij uw gegevens binnen MERIPAR gebruiken en ze alleen buiten MERIPAR delen indien u dat hebt gevraagd of daarmee heb ingestemd, uitgezonderd:

 • wanneer de verstrekking vereist of toegelaten is door de wet (bijvoorbeeld aan overheidsorganen of ordehandhavingsdiensten, inclusief ter bescherming van kinderen), door een gerechtelijk bevel of ter preventie van fraude of andere misdrijven, of
 • indien MERIPAR of haar filiaal ophoudt de verwerkingsverantwoordelijke te zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens door een fusie, overname of om het even welke zeggenschapswijziging;
 • in de beperkte omstandigheden die hieronder en in artikel 9 worden beschreven.

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners, agenten in onderaanneming en andere verwante organisaties om voor ons taken uit te voeren of diensten aan u te verlenen (bijvoorbeeld om u mailings te sturen). Wanneer we echter gebruikmaken van externe dienstverleners, verstrekken we alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening in kwestie. Bovendien vereisen onze overeenkomsten met dergelijke externe dienstverleners dat zij uw gegevens veilig houden en niet voor hun eigen directmarketingdoeleinden gebruiken. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden om ze te gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden, tenzij u ons heeft gevraagd om dat te doen.

 

8. Hoelang zal MERIPAR mijn persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dat nodig is voor de betrokken activiteit, of zolang wettelijk of contractueel bepaald is voor elk relevant contract dat u met MERIPAR heeft.

 

9. Wat kunt u doen met de persoonsgegevens die u bij ons hebt ingediend?

U hebt het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens; het recht om uw instemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken en het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.

U kunt in elk geval uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO info@cube-33.be 

 

10. Kan ik te weten komen welke persoonsgegevens MERIPAR van mij bijhoudt?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u het recht van toegang tot en het recht op verbetering van de persoonsgegevens die MERIPAR bijhoudt. Deze rechten kunt u uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met onze DPO info@cube-33.be 

 

11. Wat als ik ontevreden ben over de manier waarop MERIPAR mijn persoonsgegevens beheert?

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Met de post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 • Telefonisch: +32 (0)2 274 48 00
 • Per fax: +32 (0)2 274 48 35
 • Per e-mail: commission@privacycommission.be

 

12 Cookies internetbrowser

1. Wat is een cookie?

Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die vaak een unieke identificator bevat die naar de internetbrowser van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd (hier allemaal een “apparaat” genoemd) en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw internetbrowser sturen als de voorkeuren van uw browser dat toelaten.

Veel websites doen dit wanneer een gebruiker hun website bezoekt om de online verkeersstromen te volgen. Soortgelijke technologie wordt vaak gebruikt in e-mails om te begrijpen of de e-mail werd gelezen en er links werden aangeklikt. Om u volledig te informeren zal MERIPAR uw toestemming vragen om cookies te ontvangen. U kan uw cookie-instellingen echter op elk ogenblik wijzigen in uw internetbrowser (zie ons volledige Cookies-beleid voor meer informatie).

Op websites van MERIPAR slaan cookies informatie op over uw online voorkeuren en laten ons toe onze websites op maat van uw interesses te maken.

2. Cookies van MERIPAR en hoe u ze weigert

Het Cookies-beleid van MERIPAR, dat volledige informatie bevat over hoe MERIPAR cookies gebruikt en uitlegt hoe u kunt controleren welke cookies via de website van MERIPAR op uw apparaat geïnstalleerd zijn, vindt u op onze website hier.

We moeten opmerken dat u, indien u de instellingen wijzigt en bepaalde cookies blokkeert, sommige functies van de diensten van MERIPAR niet ten volle kunt benutten en we sommige functies waarvoor u eerder hebt gekozen, niet kunnen leveren.

3. Andere informatie die wordt verzameld uit internetbrowsers

Uw internetbrowser kan MERIPAR ook informatie verschaffen over uw apparaat, zoals een IP- adres en details over de browser die u gebruikt.

Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop we cookies gebruiken of uw instellingen respecteren, neemt u contact op met onze DPO info@cube-33.be 

 

13. Do-Not-Track-browserinstelling (DNT)

DNT is een functie die sommige browsers aanbieden die, wanneer deze is ingeschakeld, een signaal verzendt naar websites om hen te verzoeken uw internetgebruik niet te traceren, zoals door advertentienetwerken van derden, sociale netwerken en analysebedrijven. Onze websites beantwoorden momenteel geen DNT-verzoeken.

 

14. Wijzigingen aan het Privacybeleid van MERIPAR

Dit Privacybeleid kan nu en dan worden bijgewerkt. U kunt het dus het beste raadplegen telkens u MERIPAR persoonsgegevens verstrekt. De datum van de recentste herziening verschijnt op deze pagina. Bent u het niet eens met deze wijzigingen, gelieve dan geen websites of apps van MERIPAR meer te gebruiken om persoonsgegevens aan MERIPAR te bezorgen. U kunt uw MERIPAR-account ook op elk ogenblik wissen. Zie artikel 12 voor details. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen aan het Privacybeleid, die bijvoorbeeld invloed hebben op hoe wij uw persoonsgegevens willen gebruiken, zullen wij voor een meer zichtbare kennisgeving zorgen.

 

15. Contact opnemen met MERIPAR over dit Privacybeleid

Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, neemt u contact op met onze DPO info@cube-33.be , waarvan de contactgegevens in artikel 1 worden vermel